PREAMBULE.

1.1. Co je to minivolejbal?

Minivolejbal je věkově modifikovaná forma volejbalu, která je určená pro děti ve věku 6 – 12 let. Podoba i pravidla hry jsou uzpůsobeny věku. Minivolejbal je tréninkový a motivační prostředek pro děti, které ještě nejsou schopny hrát šestkový volejbal (technické, zdravotní, kondiční a prostorové nároky), ale které nechceme ztratit v souboji s ostatními míčovými hrami. Z tohoto důvodu není tolik důležité, která forma bude zvolena. Důležité je „HRÁT“ od první třídy základní školy a zaujmout děti (zejména kluky) pro náš sport. Minivolejbal je v podstatě „zmenšený volejbal“ v několika formách od přehazované až po finální podobu minivolejbalu pro 4. – 6. třídu, umožňující dětem ve věku od šesti let „hrát“ volejbal podobně jako hrají dospělí na normálním hřišti. Hřiště na minivolejbal je menší a má nižší síť (viz pravidla jednotlivých forem). Míče pro některé z forem minivolejbalu jsou lehčí. Všechny návrhy pravidel i forem jednotlivých her je nutno brát jako doporučené. Výjimkou je finální podoba minivolejbalu pro 4. – 6(7). třídu, kde potřebujeme sjednocená pravidla kvůli celostátním turnajům, i modelu podpory AŠSK. Rozhodujícím kritériem pro určení formy minivolejbalu, která má být v příslušném věkovém období hráčů provozována, je především biologický a herní, nikoliv pouze kalendářní věk.

1.2. Proč minivolejbal?

· Šance pro žáky prvního stupně

o Minivolejbal umožňuje dětem ve věku 6 – 12 let postupně (podle talentu, biologického a herního věku) trénink prakticky všech odbití a základů herních činností, což by bylo na „normálním“ hřišti a zpočátku i s „normálními míči“ vyloučeno.

· Šance vidět volejbal ze zorného úhlu dospělého

o Zásadní předností těchto forem je, že děti mají ze své tělesné výšky a se svou omezenou schopností vnímat a zvnitřnit velký herní prostor podobnou perspektivu pohledu na minivolejbalové hřiště a trajektorii dráhy letu míče jako dospělí na normálním hřišti.

· Šance pro rychlý nárůst úrovně volejbalových dovedností

o Většina dětí je tak po několika týdnech, eventuelně tréninku schopna hrát cvičné minivolejbalové zápasy v příslušné formě.

· Šance konkurovat fotbalu

o Rychlý nárůst úrovně volejbalových dovedností a emocionální prožitek je zejména pro chlapce velkou motivační pobídkou a zvětšuje to šanci, že je udržíme u volejbalu. Zároveň si tím automaticky začínají osvojovat základní taktické návyky.

· Šance pro rozvoj chování v týmu

o Volejbal je „nejkolektivnější“ sportovní hra. Individuální akce jsou díky charakteru hry téměř vyloučeny a závislost jednoho hráče na druhém je tak vysoká, že týmové chování je téměř nezbytným předpokladem pro účast ve hře. Minivolejbal rozvíjí zárodek této důležité sociální kvality již v mladším školním věku. Citlivě, nenásilně, nenápadně a bez moralizování.

· Šance pro učení hrou

o I matematika a angličtina hledá hravé (herní) formy učení pro děti velmi útlého věku, proč by je neměla najít sportovní hra volejbal.

· Šance pro učitele

o Formy minivolejbalu dávají učiteli do ruky nástroj, jak děti zabavit jednoduchou a na pravidla nenáročnou hrou. Šestkový volejbal pro děti tohoto věku tímto nástrojem není. 

1.3. Minivolejbal: malý volejbal a perspektivy „velkého“ volejbalu

Minivolejbal je předstupněm volejbalu. O ten nám jde především. Kromě pozvednutí úrovně vrcholového volejbalu a dosažení mezinárodních úspěchů, které přinášejí zvýšení zájmu o volejbal, nabízí volejbal další šance.

· Šancí pro mladé i dospělé

o Volejbal je šancí pro sportovní program na celý život. Dá se hrát od 6 do 60 (i dále) a navíc poskytuje možnost zástupce různých věkových skupin v rámci hry spojovat, což neumožňuje každý týmový sport.

· Šance pro muže i ženy

o Volejbal je sportem pro muže i ženy, ale především jeho pravidla a síťový charakter přímo vybízí ke smíšené variantě, což nemůže (kromě korfbalu, který zatím není masově rozšířen) smysluplně žádný jiný týmový sport.

· Šance pro vhodné rozšíření životního stylu

o Volejbal je sportem, který nabízí svým nekontaktním a společenským charakterem jeho zařazení do životního stylu moderního člověka.

1.4. Minivolejbal: šance bez klapek na očích

Různé formy volejbalu, pro něž se v poslední době vžil termín minivolejbal, se provozovaly již před dvaceti, třiceti lety. Jak empiričtí vizionáři jako „starý dobrý“ Matěj v Olomouci, tak „velcí volejbaloví myslitelé“ jako docent Vojík v Plzni, si dobře uvědomovali důležitost těchto forem. Takže nic nového pod sluncem. K pokusu o systematizaci a sjednocení jak pravidel, tak tréninkových postupů nás v podstatě vede nouzový stav volejbalu. Všechny týmové sporty se dostaly do podobného stavu. Absence výraznějšího úspěchu na mezinárodní scéně, pokles zájmu o sport obecně, úbytek dětí. Kdo ze všech těchto sportů dříve přestane plakat a začne činit, má šanci. Volejbalisté chtějí být na špici, takže zanechme nářků a jedeme. V následujícím textu představíme různé soutěžní formy minivolejbalu. Minivolejbal nemá znamenat samospasitelný mechanismus. Rozhodně platí, že jestliže někdo začne například po atletické či tenisové přípravě hrát volejbal řekněme v 7. nebo 8. třídě, může dosáhnout stejných (i lepších) výsledků jako jiný, jenž má za sebou 4 roky minivolejbalu. Nemáme žádná exaktní data, která by dokazovala, že jedině cesta přes minivolejbal je správná. Nemůžeme tedy čekat od minivolejbalu více, než je možné. Zkušenosti však naznačují, že hraní minivolejbalu má kromě předpokládaných efektů, jako jsou pravidelný pohybový režim v životě dítěte, rozvoj základů potřebných volejbalových dovedností, rozvoj koordinačních a pohybových schopností, rozvoj týmového cítění a konání …, dva zásadní důvody, pro něž je provozování minivolejbalu jednoznačně správnou cestou:

1. Jestliže získáme talentované prvňáky, druháky či třeťáky a udržíme je u minivolejbalu do 5. – 6. třídy. Máme je nadále MY a nikoliv basket, florbal, fotbal nebo hokej)

2. Pokud budeme s dětmi prvního stupně základní školy zacházet přiměřeně, postupně a metodicky správně, získáme na ně vliv v nejcitlivějším období pro rozvoj jak obecných koordinačních schopností a tak specifické volejbalové techniky. Právě toto věkové období nám umožňuje vybudovat solidní základy volejbalového řemesla pro další dobu. Proto zacilme svůj zrak ještě níže, než jsme byli dosud zvyklí, tedy níže, než do 5. třídy.

Related Images:

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*