Partnerská škola ČVS

Projekt „Partnerská škola ČVS“ je vytvořený pro větší sepětí Českého volejbalového svazu ( ČVS ) a  základních škol. Cílem ČVS je ocenit základní školy, které úzce spolupracují s volejbalovými oddíly, oficiálně uznat a ocenit jejich úlohu v přípravě volejbalové mládeže. Udělením titulu „Partnerská škola ČVS“, uznává ČVS kvalitu tréninkového procesu na základní škole a v neposlední míře i oceňuje přínos vedení základní školy, ředitele školy, ale i řadových učitelů k rozvoji mládežnického volejbalu. Udělením titulu vytváří pro vedení škol možnost se oficiálně prezentovat vůči státním orgánům (vedení města, kraje), sponzorům a v neposlední řadě rodičovské veřejnosti. Partnerská škola ČVS je titul, který prezentuje kvalitu školy v oblasti sportovního vyžití mládeže. Titul se uděluje na dvouleté období a poté bude škola titul obhajovat v novém řízení.

Předchozí úzká spolupráce volejbalového oddílu Tělovýchovné jednoty Bižuterie z.s. a Základní školy Liberecká vedla k tomu, že škola získala prvé ocenění „Partnerské školy ČVS“ již v roce 2015. Pokračováním úzké spolupráce mezi školou a volejbalovým oddílem byla ZŠ Liberecká přijata opět do tohoto programu.

Ve čtvrtek 14. 3. 2018 za přítomnosti primátora Petra Beitla, zástupců školy a zástupce TJ Bižuterie převzala Základní škola Liberecká z rukou zástupce ČVS Jana Svobody titul „Partnerská škola ČVS“. Jedná se o úspěšné obhájení již dříve získaného titulu.

Určitě tato vzájemná spolupráce poslouží k větší propagaci volejbalu v Jablonci, do oddílu volejbalu přivede další zájemce a v neposlední řadě povede děti k pohybové aktivitě.

Stanislav Dubský